ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ SERVICE ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΣ.

ΠΛΗΡΕΣ SERVICE ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ SERVICE ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΣ.

Εγκατάσταση κλιματιστικού

Από 60€

  • Έως 3m σωληνώσεων (πέραν των τριών μέτρων η χρέωση είναι 15 € το τρέχον μέτρο)
  • 5m καλωδίου παροχής ρεύματος και φις
  • Βάσεις στήριξης
  • Αποχέτευση σε εσωτερική και εξωτερική μονάδα
  • Άντληση κενού (αφαίρεση ατμοσφαιρικού αέρα για αποφυγή υγρασίας στο ψυκτικό κύκλωμα)

Συντήρηση κλιματιστικού

Από 15€

  • Καθαρισμό και απολύμανση εσωτερικής μονάδας
  • Καθαρισμό και πλύσιμο εξωτερικής μονάδας
  • Καθαρισμό και έλεγχο αποχέτευσης
  • Έλεγχος ψυκτικών υγρών (φρέον), και συμπλήρωση εφόσον χρειάζεται
  • Έλεγχος θερμοκρασίας απόδοσης

Ειδική Συντήρηση

Από 40€

Πέραν της κανονικής συντήρησης, προχωράμε και σε ΕΙΔΙΚΗ συντήρηση εφόσον κριθεί απαραίτητο ή ζητηθεί απο τον πελάτη, κατά την οποία αποσυναρμολογείται ολόκληρη η εσωτερική μονάδα (μάσκα, ανεμιστήρας, λεκάνη, στοιχείο) και γίνεται πλήρης καθαρισμός με αποτέλεσμα την ανανέωση του κλιματιστικού σας. 

Η ειδική συντήρηση γίνεται κάθε 3 – 6 χρόνια, αναλόγως τη χρήση και το χώρο.

Φυσικό Αέριο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Η σωστή λειτουργία μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου και η διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του συστήματος προϋποθέτει μια ποιοτική και συστηματική συντήρηση. Είναι σημαντικό η όποια εργασία ελέγχου ή συντήρησης να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς ενώ από την πλευρά μας είναι απαραίτητο να τηρούμε συγκεκριμένο αρχείο με τα έγγραφα που αφορούν το σύστημά μας και τις διαδικασίες συντήρησης που έχουμε πραγματοποιήσει.

Συχνότητα συντήρησης

Διαδικασίες όπως η συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου, ο καθαρισμός του λέβητα, η ρύθμιση του καυστήρα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 1 φορά ετησίως.

Ο συγκεκριμένος έλεγχος – συντήρηση πρέπει να περιλαμβάνει επίσης έλεγχο της στεγανότητας της καμινάδας αλλά και γενικότερο έλεγχο της συνολικής εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι χρήστες να παρεμβαίνουν στο σύστημα του φυσικού αερίου, ακόμη κι εάν πρόκειται για επιδιορθώσεις οι οποίες ενδεχομένως να φαίνονται «εύκολες». Κάθε είδους παρέμβαση ή έλεγχος πρέπει να γίνεται είτε από τον εγκαταστάτη του συστήματος είτε από εξειδικευμένους και αδειοδοτημένους υδραυλικούς και τεχνικούς καυστήρων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Πότε πρέπει να γίνεται συντήρηση καυστήρα;

Είναι σημαντικό οι εργασίες για την συντήρηση καυστήρα καθώς και του λέβητα να πραγματοποιούνται αμέσως μετά το πέρασμα των χειμωνιάτικων μηνών, δηλαδή Απρίλη- Μάη. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η πολύ πιθανή διάβρωση από τα κατάλοιπα της καύσης καθώς θα αντιμετωπιστεί άμεσα η φθορά της βαριάς χρήσης του χειμώνα. Εναλλακτικά, η συντήρηση μπορεί να γίνει και την περίοδο του φθινοπώρου.

BK Energy. Φυσικό Αέριο - Κλιματισμός - Ψύξη - Θέρμανση - Τεχνική Εταιρεία / Powered by ITPlus PC Systems